مقاله فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آنمقاله فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن

فرمت فایلdoc
حجم فایل۷۷۵۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۳۶

چکیده : 

تمدن‌وفرهنگ هر کشوری هم‌زمان با تاریخ آن کشور است. به کمک آثار کتبی ، باقیمانده آثار باستانشناسی ، آزمایش‌های نوین ، سنگ‌نبشته‌ها ، آثار باقیمانده کتبی بر روی ظروف گلی و نیز به کمک تحقیقات علمی جدید ، می‌توان درباره گذشته کشوری و نیز تاریخ و سوابق تاریخی ملتی و هم‌چنین اهمیت و نفوذ تمدن‌وفرهنگ آن کشور به گفتگو و بحث پرداخت. تمدن با خوشبختی و پیشرفت هر کشور و ملتی ارتباط مستقیم دارد ، در صورتیکه فرهنگ هر کشور مربوط است به پیشرفت هر کشور و ملتی ارتباط مستقیم دارد ، در صورتیکه فرهنگ هر کشور مربوط است به پیشرفت اخلاق مردم هر کشور یا به عبارت دیگر تمدن‌وفرهنگ همانند دانه‌های زنجیر به هم پیوسته‌اند.
در تاریخ تمدن‌های کهن جهان ، ایران برجسته‌ترین و مهمترین سهم در بخشیدن زندگی و درخشش ، به دیگر مردم جهان داشته است. در حالیکه از بسیاری از اقوام کهن جهان اثری برجای نمانده است ، ایران و فرهنگ ‌و تمدن آن در برابر حوادث گوناگون روزگار برای هزاران سال ، پایداری نموده و برجای مانده است. تنها همین یک نکته برای عظمت و بزرگی ایران و تمدن ‌و فرهنگ گذشته‌اش کافی است.
واژه های کلیدی :

معماری ایرانی

مشخصات هنر ایرانی

درآمیختگی هنر ایرانی

فرهنگ و تمدن ایران باستان

مقدمه
معماری ایرانی دارای ویژگی هایی است که در مقایسه با معماری کشورهای جهان از ارزش و رمز و رازی مختص به خود برخوردار است این ویژگی چون طراجی متناسب به هندسه ای بدیع ، تناسباتی موزون، سازه ای دقیق و خلاقیت هایی نو و بالاخره تزئیناتی گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری این سرزمین است .فرهنگ ایرانی ،انسان  را جدا از طبیعت  نمیداند بلکه او را همراه با سایر عناصر طبیعت و جزء لاینفک آن و دل سپردن به طبیعت و استفاده از مناظر طبیعی را علاوه براینکه پی بردن به آیات و نشانه های خدامی بیند، موجب حظ بصر و نشاط روان آدمی میداند . ازاین رو معماری و هنر ایران به شدت طبیعت گرا است .
فهرست مطالب
چکیده : ۲
واژه های کلیدی : ۲
مقدمه ۳
فرهنگ و تمدن ایران باستان ۵
۱ _ ۱ _  از اسلام تا صفویه ۸
۱_ ۱ _ ۱_  معماری ۱۰
۱ _ ۲ _ دوره مغول و تیموریان ۱۲
۱ _ ۲ _ ۱ _ معماری ۱۳
۱ _ ۳ _ مشخصات هنرایرانی ۲۰
۱ _ ۳ _ ۱ _ کاخ داریوش، تخت جمشید ، کهن ترین اثر معماری ۲۲
خاور دور ۲۲
۱_ ۳ _ ۲ _ پیکر تراشی ۲۶
۱_ ۱_ ۳ _ صنایع دستی ۲۷
۱ _ ۴ _ درآمیختگی هنر ایرانی ۲۹
فهرست منابع ۳۱

مقاله فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن

مقاله فرهنگ و تمدن ایران باستان و مشخصات هنر و معماری ایرانی در آن


افزودن دیدگاه