مقاله نیاز سنجی آموزشی سلامت

ارسال شده در: پاورپوینت و ورد | ۰

مقاله نیاز سنجی آموزشی سلامت

فرمت فایلdoc
حجم فایل۷۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۴۲
دانلود نیاز سنجی آموزشی سلامت

نیاز سنجی:

نیاز مفهومی چند بعدی است که درک کامل آن مستلزم جامع نگری است. با این حال کاملترین تعریف ارائه شده در مورد نیاز تحلیل شکاف یا فاصله (وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و یا آنچه هست با آنچه باید باشد) است. وجه تمایر نیاز با نیاز سنجی اولویت بندی کردن نیازها پس از استخراج آنها در نیاز سنجی است.لذا نیازسنجی فرایندی نظام دار(پیوست ۵) برای شناسائی فاصله بین وضع موجود با وضع مطلوب یا آنچه باید باشدباآنچه هست و نهایتا تعیین اولویت ها برای اقدام و اجرا است.

کلمات کلیدی:

نیاز سنجی

نیاز سنجی سلامت

نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی بهداشتی

اهمیت نیاز سنجی :

اکثر اوقات مجریان بدون شناخت کافی از نیازها و مشکلات مردم برنامه هائی را برای آنها تدارک دیده و به شکل دستوری و آمرانه  اجرا می کنند.در نتیجه برنامه ها موفقیت مورد انتظار را بدست نمی آورند. از طرف دیگر محدودیت منابع همواره لزوم پرداختن به اولویتها را یادآور می شود. به عبارت دیگر  بدست آوردن اولویتها موجب بهره وری بیشتر از منابع و ارتقاء اثرات مداخله به دلیل جذب بیشترین مخاطب و افزایش استقبال آنها جهت مشارکت درانجام مداخله با هدف حل یا کاهش مشکل می گردد.نیازسنجی بهداشتی نیز روشی است که در آن مسائل و مشکلات بهداشتی  مردم بطور واقعی و از نزدیک بررسی و شناسائی شده و این مسائل برطبق معیارهائی که منجر به ارتقاء بهره وری شوند اولویت بندی شده و جهت اجرا انتخاب می شوند.

فهرست مطالب

نیاز سنجی آموزشی سلامت۱

نیاز سنجی:۱

اهمیت نیاز سنجی :۲

مراحل نیازسنجی بهداشتی:۲

انجام پژوهشهای کوچک و سریع۶

گام های اجرائی مرحله دوم۶

مرحله سوم : تعیین و اولویت بندی نمودن مشکلات بهداشتی منطقه۷

مرحله چهارم :    تعیین گروه/ گروه های هدف بالقوه و علل رفتاری و غیررفتاری مشکلات بهداشتی اولویت دار۱۰

گام های اجرائی مرحله چهار۱۲

آئین نامه فعالیتهای تیم نیاز سنجی۱۶

ترکیب اعضاء تیم نیاز سنجی سلامت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور۱۹

د ) ترکیب اعضاءتیم نیاز سنجی مرکز بهداشت شهرستان:۲۰

ه) ترکیب اعضاء تیم نیازسنجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی۲۰

فرم تنظیم صورتجلسات تیم نیاز سنجی۲۲

نیاز سنجی آموزشی سلامت۱

نیاز سنجی:۱

اهمیت نیاز سنجی :۱

مراحل نیازسنجی بهداشتی:۲

انجام پژوهشهای کوچک و سریع۶

گام های اجرائی مرحله دوم۶

مرحله سوم : تعیین و اولویت بندی نمودن مشکلات بهداشتی منطقه۷

مرحله چهارم :    تعیین گروه/ گروه های هدف بالقوه و علل رفتاری و غیررفتاری مشکلات بهداشتی اولویت دار۱۰

گام های اجرائی مرحله چهار۱۲

آئین نامه فعالیتهای تیم نیاز سنجی۱۶

ترکیب اعضاء تیم نیاز سنجی سلامت در سطوح مختلف نظام سلامت کشور۱۹

د ) ترکیب اعضاءتیم نیاز سنجی مرکز بهداشت شهرستان:۲۰

ه) ترکیب اعضاء تیم نیازسنجی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی۲۰

فرم تنظیم صورتجلسات تیم نیاز سنجی۴۲

دانلود نیاز سنجی آموزشی سلامت

پشتیبانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *