پاسخ سوالات درس ده علوم اجتماعی ششم

ارسال شده در: مدرسه و کنکور | ۰

پاسخ سوالات درس ده علوم اجتماعی ششم

۱- چه عواملی موجب گسترش علوم وفنون در دوره ی اسلامی شد ؟
۱-تعالیم دین اسلام
۲- نیاز های جدید جوامع مسلمان
۳- ترجمه
۴- حمایت فرمانروایان از دانشمندان
۵- تجارت وبازگانی
۶- کاغذ سازی
۲- مهمترین علّت پیش رفت علمی مسلمانان چه بود ؟
مهمترین علت پیشرفت علمی مسلمانان، تعالیم دین اسلام بود.
۳-آیات قر آن کریم انسان ها را به تفکر در باره چه چیزهایی دعوت می کند؟
آیات قرآن کریم انسان ها را به تفکّر درباره ی آفرینش جهان، حرکت ستارگان و سیارات، زندگی جانوران و گیاهان و نظایر آن، دعوت می کند.
۴- پیامبر در مورد کسب علم چه توصیه ای کردند ؟
به دنبال کسب علم باشید؛ حتّی اگر مجبور شوید تا چین بروید.
۵- دو تن از امامان را که کلاس درس داشتند نام ببرید؟
امام محمد باقر (ع) ، امام جعفر صادق (ع)
۶- چرا مسلمانان به علم ستاره شناسی و ریاضی نیاز داشتند ؟
مسلمانان برای کارهایی چون تعیین جهت قبله کعبه پی بردن به ساعت طلوع و غروب خورشید انجام عباد ت ها، کشتیرانی در دریا و نظایر آن به علم و ستاره شناسی نیاز داشتند.
۷- از اسطرلاب به چه منظوری استفاده می شد ؟
برای مطالعه ستاره ها استفاده می شد.
۸- مسلمانان مسیر خود را در دریا چگونه پیدا می کردند ؟
با توجّه به جهت ستاره ی قطبی در آسمان مسیر خودشان را در دریا پیدا می کردند.
۹- چرا مسلمانان به ترجمه نیاز پیدا کردند و با آثار علمی آنان چه کردند ؟
وقتی مسلمانان سرزمین های پهناور آن روز را فتح کردند، علوم وفنون این سرزمین ها در اختیارآ ن ها قرار گرفت.آ ن ها آثارعلمی ملّت های دیگر چون ایران و یونان را از زبان فارسی (پهلوی) و یونانی به زبان عربی ترجمه کردند تا از آن ها استفاده کنند.

۱۰ – تجارت و بازرگانی در جابه جایی علوم وفنون در سرزمین ها اسلامی چه نقشی داشتند ؟
بازرگانان در سراسر سرزمین های اسلامی، کالاها رااز جایی به جای دیگر حمل می کردند.تجارت و بازرگانی هم از طریق را ه های خشکی و هم راههای دریایی رونق داشت. در این سفرها و آمد و رفت ها،علوم و فنون نیز از جایی به جای دیگر منتقل می شد.
۱۱- مسلمانان فن کاغذ سازی را از چه کسانی آموختند ؟
مسلمانان فنّ کاغذ سازی را که از چینی ها آموخته بودند گسترش دادند و کامل کردند.
۱۲ – نمونه هایی از مراکز علمی جهان اسلام را نام ببرید ؟
۱-دانشگاه ها و کتابخانه ها
۲–نظامیه ها
۳-رصد خانه ها
۴- بیمارستان ها
۱۳- دانشگاه جندی شاپور در کجا و چگونه تاسیس شد ؟
دانشگاه جندی شاپور در اهواز در زمان ساسانیان تأسیس شده بود امّا تا سیصد سال بعد از
ورود اسلام به ایران به کار خود ادامه داد.
۱۴-نظامیه ها چگونه مدارسی بودند ؟
نظامیه ها مدارسی بودند که عدّه ی زیادی از افراد در آ ن ها علم می آموختند و هما ن جا زندگی می کردند و حکومت خرج تحصیل و زندگی آ ن ها را می داد.
۱۵- نظامیّه ها را چه کسی تاسیس کرده بود ؟
یکی از وزیران معروف ایرانی به نام خواجه نظا م الملک، این نوع مدرسه را تأسیس کرده بود.
۱۶- نظامیه های معروف زمان قدیم را نام ببرید ؟
نظامیه نیشابور – نظامیه بغداد
۱۷ – دانشگاه های امروزی جهان به تقلید از چه چیزی ساخته شده است ؟
نظامیّه ها
۱۸- رصد خانه چیست و در کدام شهر های قدیم رصد خانه وجود داشت ؟
رصدخانه ها محل تحقیق درباره ی ستارگان بودند. شهرهایی چون بغداد، اصفهان و ری رصدخانه داشتند.
۱۹-نخستین بیمارستان شناخته شده را نام ببرید ؟
نخستین بیمارستانی که از آن اطلاعی در دست است ، بیمارستان و مدرسه ی پزشکی دانشگاه جند ی شاپور است.
۲۰ –معروفترین بیمارستان دوره ی اسلامی را چه کسی و در کجا بنا کرد ؟
عضدالدوله دیلمی در بغداد بنا کرد که داروخانه نیز داشت.
۲۱ – دوره تاریکی اروپا به چه دوره ای گفته می شود ؟
دوره ای که مردم اروپا در جهل و خرافات زندگی می کردند و از پیشرفت های علمی در آ نجا خبری نبود. این دوره به(( عصر تاریکی )) اروپا معروف است.

فعالیت ۴ کاربرگه ی شماره ۱۳ کتاب کار را انجام دهید.
علت یعنی چرا یک چیز اتفاق می افتد ؟
معلول یعنی نتیجه ای که در اثر آن علت ها به وجود آمده است .
علت پیشرفت های مسلمانان را به طور خلاصه بنویسید
۱- تفکر در آیات قرآنی و اهمیت دادن به این کتاب آسمانی بزرگ
۲- تجارت و بازرگانی و سفر از کشوری به کشور دیگر
۳- مسلمانان برای اینکه بتوانند مسیر خود را در دریا ها پیدا کنند ۴- مسلمانان مثل رازی و جابر بن حیان برای بدست آوردن بعضی از مواد به علم شیمی پی بردند
۵- مسلمانان در کاغذ سازی پیشرفت کرده بودند تا بتوانند از آن طریق مکاتبه کنند و پیام های خود را به سرزمین های دور برسانند و کتاب بنویسند
معلول – پیشرفت های علمی مسلمانان و شکوفایی علوم و فنون در دوره ی اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *