پرسشنامه ارزیابی محدودیت و موانع پیاده سازی برنامه‌های بهبود کیفیتپرسشنامه ارزیابی محدودیت و موانع پیاده سازی برنامه‌های بهبود کیفیت

فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۵ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل۸

دانلود پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

ارزیابی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

 

اعتبار پرسشنامه
برای تأمین پایایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه به صورت آزمایشی روی ۳۳۳ نفر اجرا گردید و پایایی آن از طریق روش آماری آلفای کرونباخ (وطن خواه، گوهری، عبدی، ۱۳۸۹؛ C. Morrow, C. McElroy, P. Scheibe,2011; Jinhui Wu, Zhang, G. Schroeder, 2011; Jayaram, L. Ahire, Dreyfus, 2010; Mar Fuentes-Fuentes, A. Albacete-Sáez, Javier Lloréns-Montes, 2004; Mellat Parast, G.Adams, C.Jones, 2011) و با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تأیید قرار گرفت (۹۷/۰ = α ).

مشخصات پرسشنامه
پرسشنامه سؤالات بر حسب مقیاس لیکرت تنظیم یافته و شامل ۳۰۰ سؤال می باشد که هر سؤال دارای پنج گزینه می باشد. با توجه به اینکه پرسشنامه ها حضوراً به پاسخ دهندگان تحویل شده است راهنمایی لازم به آنهایی که مشکلی در برداشت از سؤال داشته اند معمول گردیده است. همچنین به پاسخ دهندگان این اطمینان داده شده است که پاسخها به صورت محرمانه نگهداری شده و اشاره شده که ذکر نام و نام خانوادگی لازم نیست.

پرسشنامه ارزیابی محدودیت و موانع پیاده سازی برنامه‌های بهبود کیفیت
پرسشنامه ارزیابی محدودیت و موانع پیاده سازی برنامه‌های بهبود کیفیت


برچسب‌ها:, , , ,

افزودن دیدگاه