سایت

دریافت فایل

دانلود نمونه سوالات استخدامی

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین ا...

6 January 2016     نمونه سوالات استخدامی

سوالات استخدامی کارشناس امور اداری تامین اجتماعی – عنوان شغلی: کارشناس امور اداری فایل های موجود در این بسته: نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور اداری (همراه پاسخنامه) – ۹۰ نمونه سوال درس حقوق اداری (+ پاسخنامه) – ۸۰ نمونه سوال درس آمار و کاربرد آن د...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور ...

4 January 2016     نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور بیمه تامین اجتماعی – عنوان شغلی: کارشناس امور بیمه – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی و عمومی سال 1394 (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: 165 (60 سوال تخصصی) + (105 سوال عمومی) وضعیت پاسخنامه: ن...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی تامین ...

3 January 2016     نمونه سوالات استخدامی

دانلود رایگان جزوه آموزشی آشنایی با صندوق تأمین اجتماعی   پکیج غیر رایگان : این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی می باشد که توسط گروه نویسندگان تهیه و ثبت گردیده است. – نام مح...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان و کارش...

24 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود نمونه سوالات استخدامی کاردان و کارشناس نقشه بردار شهرداری – عنوان شغلی: کاردان و کارشناس نقشه بردار – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: 240 مجموع دفترچه ها موجود در این بس...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کاردان و کار...

14 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کاردان و کارشناس روابط عمومی شهرداری – عنوان شغلی: کاردان و کارشناس روابط عمومی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: 240 مجموع دفترچه ها موجود در این بسته:...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دفترچه سوالات کارشناس امور باغبانی استخدام...

13 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دفترچه سوالات کارشناس امور باغبانی استخدامی شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس امور باغبانی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهردا...

13 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی کارشناس حقوقی شهرداری – عنوان شغلی: کارشناس حقوقی – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل های موجود در ا...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کاردان محیط ...

13 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی کاردان محیط زیست شهرداری – عنوان شغلی: کاردان محیط زیست – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل های موجود د...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی مسئول دفتر ش...

13 December 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود دفترچه سوالات استخدامی مسئول دفتر شهرداری – عنوان شغلی: مسئول دفتر – تاریخ آزمون: اصل دفترچه سوالات تخصصی شامل سالهای ٩٠ و ٩١ و ٩٢ (فاقد پاسخنامه) تعداد کل سوالات: ١٢٠ مجموع دفترچه ها موجود در این بسته: ٣ دفترچه فایل های موجود در ا...


دانلود نمونه سوالات استخدامی

دانلود مجموعه نمونه سوالات ویژه استخدامی ب...

8 November 2015     نمونه سوالات استخدامی

دانلود مجموعه نمونه سوالات ویژه استخدامی بانک ها – نام محصول: بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی بانک ها – مواد امتحانی موجود در این بسته:   مجموعه سوالات دروس تخصصی 90 نمونه سوال زبان های برنامه نویسی (همراه با پاسخنامه) 120 نمونه سوال اقتصاد (همراه با پاسخنام...