سایت

دریافت فایل

گزارش کارآموزی

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ه...

۳۱ شهریور ۱۳۹۵     گزارش کارآموزی

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ها مقدمه : قندها یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در بدن هستند و اولین منبع بدن برای تولید انرژی در بدن است. کربو هیدرات ها ترکیبات آلدهیدی یا کتونی هستند که دارای چند گروه هیدروکسیل نیز می باشند. ATP یک ترکیب...


مدرسه و کنکور

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی

۲۲ فروردین ۱۳۹۴     مدرسه و کنکور

منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی رشته بیوشیمی به همراه ۲ رشته دیگر در سال ۹۴ از سمت وزارت بهداشت زیر مجموعه گروه علوم آزمایشگاهی ۱ اعلام شدند.  رشته هایی که مجاز برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی هستند به ترتیب زیر هستند. بیوشی...