سایت

دریافت فایل

پزشکی و سلامتی

نشانه های تپش قلب و درمان آن

۱۰ شهریور ۱۳۹۵     پزشکی و سلامت

نشانه های تپش قلب و درمان آن تپش قلب به عنوان حالتی تعریف شده که در آن ضربان قلب به شدت و به طور ناگهانی افزایش می یابد. در شرایطی که این حالت می تواند در برخی موارد طبیعی و سالم باشد، اما در برخی موارد نیز نشانه ای از وجود مشکلی جدی در فرد است. از ای...