سایت

دریافت فایل

پزشکی و سلامتی

چگونه بدن در مقابل واکنش ها به دفاع از خود...

18 December 2016     پزشکی و سلامت

چگونه بدن در مقابل واکنش ها به دفاع از خود برمیخیزد؟   بدن دارای چرخه بسیار پیچیده ای است که به عنگام برخورد با آسیب های جسمانی از خود دفاع میکند. تب اگر چه می‌تواند موجب ناراحتی ما شود ولی یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن در واکنش به آسیب است. تب موجب...