سایت

دریافت فایل

دانلود مقاله و تحقیق

دانلود مقاله کامل درباره شبکه AD HOC

24 November 2014     پاورپوینت و ورد

دانلود مقاله کامل درباره شبکه AD HOC شبکه Ad Hoc یکی از ساده ترین پیاده سازی های توپولوژی یا همبندی شبکه های بیسیم می باشد ، در حالت معمول توپولوژی های شبکه های کامپیوتری بیسیم را به دو صورت Infrastructure و Ad Hoc تقسیم بندی می کنیم… تعداد فایل ها...