سایت

دریافت فایل

دانلود مقاله و تحقیق

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

26 October 2018     پاورپوینت و ورد

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS) این پرسشنامه توسط لیبوویتز (1987؛ به نقل از خورشید زاده، برجعلی، سهرابی و دلاور، 1390) ساخته شده و شدت اختلال اضطراب اجتماعی و اجتناب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. دارای 24 ماده ای است که 13 گویه آن مربوط به اضطراب عملکرد و ...