سایت

دریافت فایل

اخبار

پذیرش پژوهشیار فرادکتری رشته شیمی دانشگاه ...

28 October 2015     اخبار

پذیرش پژوهشیار فرادکتری رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی در رشته شیمی با گرایش شیمی آلی پژوهشیار فرادکتری پذیرش می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی به منظور بهره برداری مناسب از خدمات فارغ التحصیلان دوره دکترا و ارتقاء تو...