سایت

دریافت فایل

اخبار

پذیرش پژوهشیار فرادکتری رشته شیمی دانشگاه ...

۶ آبان ۱۳۹۴     اخبار

پذیرش پژوهشیار فرادکتری رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی در رشته شیمی با گرایش شیمی آلی پژوهشیار فرادکتری پذیرش می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه شهید بهشتی به منظور بهره برداری مناسب از خدمات فارغ التحصیلان دوره دکترا و ارتقاء تو...