سایت

دریافت فایل

گزارش کارآموزی

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ه...

۳۱ شهریور ۱۳۹۵     گزارش کارآموزی

گزارش کار آزمایش کیفی شناسایی کربوهیدرات‌ها مقدمه : قندها یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در بدن هستند و اولین منبع بدن برای تولید انرژی در بدن است. کربو هیدرات ها ترکیبات آلدهیدی یا کتونی هستند که دارای چند گروه هیدروکسیل نیز می باشند. ATP یک ترکیب...