سایت

دریافت فایل

دانلود مقاله و تحقیق

تحقیق کامل درباره بیماری آنژین صدری درد قف...

۵ بهمن ۱۳۹۳     پاورپوینت و ورد

تحقیق کامل درباره بیماری آنژین صدری درد قفسه سینه مقدمه : آنژین صدری یا آنژین قلبی وضعیتی گفته می شود که بیمار دچار درد قفسه سینه شده باشد که منشأ درد بیماریهای شریان های کرونر (قلبی)باشند . دلیل ظهورآنژین صدری فقدان اکسیژن کافی در ماهیچه های قلبی است ک...